Batch Watermark

Về chúng tôi

Batch Watermark bắt đầu vào năm 2019 để làm mờ ảnh nhanh chóng và dễ dàng. Không có hình ảnh nào được sử dụng được tải lên. Tất cả chúng đều được xử lý trên máy tính của bạn. Đó là cách chúng tôi vừa nhanh chóng vừa tiện lợi.BatchWatermark.com is owned & operated by Wruff Pty Ltd, an Australian company. Some parts of BatchWatermark.com use open source software. See details.