Batch Watermark

Kéo và thả hình ảnh đây!
HOẶC

 Watermarking ảnh đơn giản

Lô Watermark hình ảnh một cách dễ dàng!

Ngăn chặn hình ảnh của bạn không bị dễ dàng để ăn cắp.

Watermarking ảnh liên kết chúng với thương hiệu và danh tính của bạn, đồng thời giúp quảng bá doanh nghiệp của bạn. Giữ lại lợi thế cạnh tranh mà ảnh của bạn mang lại cho bạn bằng cách đánh dấu chúng!

     Đừng lo lắng

    100% miễn phí, và nhiều hơn nữa!

    Hoàn toàn miễn phí để sử dụng, và cực kỳ tiện lợi!

    • Không có gì để cài đặt. (Không có phần mềm độc hại!)
    • Không đăng nhập hoặc đăng ký.