Batch Watermark

ลากและวางรูปภาพที่นี่!
หรือ

 ง่ายลายน้ำรูปภาพ

สำหรับกระบวนการลายน้ำของภาพถ่ายได้อย่างง่ายดาย!

ป้องกันไม่ให้ภาพถ่ายของคุณจากการเป็นเรื่องง่ายที่จะขโมย

ลายน้ำภาพเชื่อมโยงพวกเขากับแบรนด์และตัวตนของคุณและช่วยส่งเสริมธุรกิจของคุณ รักษาเปรียบในการแข่งขันที่ภาพถ่ายของคุณให้คุณโดยลายน้ำพวกเขา!

     ไม่ต้องห่วง

    ฟรี 100% และอื่น ๆ !

    สมบูรณ์ฟรีเพื่อใช้และสะดวกมาก!

    • ไม่มีอะไรที่จะติดตั้ง (ไม่มีมัลแวร์!)
    • ไม่มีการลงชื่อเข้าใช้หรือลงทะเบียน